Мемлекеттік лауазымға не мемлекеттік немесе оларға теңестірілген функцияларды орындаумен байланысты лауазымға кандидаттар және олардың жұбайының (зайыбы) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыру бойынша онлайн семинар өткізілді. Семинарға аудандық салық басқармасының мамандары қатынасып, тақырып аясында ақпараттық-түсінік жұмыстарын жүргізді.